Varovné systémy, které najdou uplatnění v obcích

Přidat na Seznam.cz

Všechny obce a jejich zastupitelé mají povinnost chránit bezpečí svých obyvatel a včas je informovat o případných problémech, rizicích a nastalých nenadálých situacích. Proto je neustále zapotřebí investovat do oprav obecních rozhlasů, sirén, potažmo vkládat finanční prostředky do moderních varovných systémů.

Obecní rozhlasy

V našich končinách mají obecní rozhlasy bohatou tradici. Dříve i ve větších městech sloužily nejen k případnému varování obyvatel, ale byly zároveň „hlásnou troubou“, díky níž se lidé dozvídali o novinkách, jež se v obci uskutečňovaly v oblasti kultury, sportu a zábavy. I dnes mají obecní rozhlasy v drátové či bezdrátové formě svůj význam, byť již zdaleka nejsou tolik využívané, což je do značné míry logické, protože se dají informace získat snadno a pohodlně z moderních médií, zejména tedy z internetu. Jejich odstavení však rozhodně nelze doporučit, ba naopak.

Modernizací a instalací nových obecních rozhlasů, případně jejich servisem, se zabývá společnost Elmik, která na tuzemském trhu působí již od roku 1994. Má tedy bohaté zkušenosti, které dokáže náležitě zúročit. Více informací najdete na https://elmik.cz/produkty/dratovy-rozhlas/.

Varovné systémy

Zmíněná firma dodává rovněž moderní varovné systémy – elektronické sirény, hladinoměrná čidla, srážkoměry a další zařízení. Velmi účinné řešení pak představuje BIS – bezdrátový informační systém. S jeho pomocí lze varovat a informovat občany velmi rychle do jejich mobilních telefonů, díky čemuž se dá v krajních situacích zabránit velkým škodám na majetku a zdraví osob.

Elmik dále nabízí možnost ozvučení nádražních hal, školních budov, obřadních a smutečních síní, sportovních a kulturních hal a sálů. To vše v precizním provedení. Veškerá ozvučovací technika splňuje nejnáročnější kritéria, konkrétní výběr zařízení samozřejmě vždy závisí na poptávce dané obce, potažmo zájemce ze soukromé sféry.