Itálie vyrábí luxusní vína i k významným událostem

Přidat na Seznam.cz

Víno představuje velice důležitou součást italské tradice. Historie, příroda, krajina a kulturní tradice se dají zkondenzovat v jedné sklenici vína. Italská kultura je s tímto zvláštním nápojem spjata a její vinařská tradice je stále jedním z největších vývozních artiklů z Itálie. Ve skutečnosti tato země zaujímá přední místo v celosvětové produkci vína, přičemž více než 17 % světové produkce vína pochází právě z Itálie.

Historie

Víno v Itálii se může pochlubit starobylou historií s mnoha tradicemi a k rozšíření pěstování vinné révy v této zemi přispěli Řekové, kteří zavedli nové odrůdy. Předpokládá se, že některé druhy vinné révy, jež se dodnes pěstují, zejména v jižní Itálii, pocházejí z dob řecké kolonizace. Římané, již přišli do kontaktu s helénskou civilizací, si osvojili její vinařské techniky. Právě oni pak rozšířili víno a jeho kulturu i za hranice Itálie. Právě bohatá historie se zasloužila o to, že vznikla luxusní vína.

Ve středověku se vinařství, jež po zániku Římské říše upadalo, rozvíjelo a zdokonalovalo zejména v klášterech. Tradice zažila rozvoj zase v renesanci také díky námořnímu obchodu. Po oživení v 19. století přichází v roce 1900 etapa velkého významu, a to etikety s kontrolovaným původem poskytující záruku kvality.

V současné době jsme vlastně svědky větší regulace týkající se výroby vína obecně, kdy byly zavedeny důležité značky a předpisy, jako jsou DOC a DOCG. Zmíněné značky chrání italské víno před kontaminací ze zahraničí a udržují standardy výroby vína na vysoké úrovni.

Jaké jsou nejoblíbenější odrůdy vinné révy v Itálii?

Sangiovese (na 10 % plochy se pěstuje vinná réva), následované dalšími oblíbenými odrůdami, jako jsou Montepulciano, Barbera, sicilské bílé Catarratto a toskánské Trebbiano. V Itálii je 355 původních odrůd révy vinné, což umožňuje získat mnoho jedinečných chutí.

Italové věnovali výrobě vína zvláštní péči a nasazení, a proto tyto vysoké standardy zůstávají zachovány dodnes. Některé rodiny jsou výrobci vína již po generace a hrdě pokračují v této tradici.

Víno je nástrojem poznání nejen procesů výroby vína a vinařských technik, ale také samotné podstaty vína, jeho vůní a chutí. Ochutnávat víno neznamená pouze ho pít, ale také podniknout jedinečnou smyslovou cestu a zároveň si ho vychutnat s přáteli a rodinou. Italské víno prodává Vinodoc.