Řepku nezměnilo ani vězení. Opět se choval jako sprostý dlaždič