Andy Murray musel na kurtu bojovat skoro šest hodin